Zamów dziś kurierem DHL z dostawą na jutro

Jak złożyć reklamację?

Oferujemy darmową wysyłkę reklamowanych produktów. Wejdź na stronę:

i zaloguj się na swoje konto KSK lub podaj numer zamówienia/numer faktury, jeśli złożyłeś zamówienie bez logowania. W Historii zamówień wybierz właściwe zamówienie i kliknij przy nim Zwróć / zareklamuj. Następnie wybierz Reklamacja. Wybierz reklamowany produkt, ilość oraz opisz powód reklamacji. W następnym punkcie wybierasz sposób zwrotu – Paczkomat, kuriera DHL, zwrot w salonie firmowym lub wysyłkę na własny koszt. Na koniec wybierasz preferowaną formę rekompensaty – zwrot pieniędzy, naprawę lub wymianę.

Zostało tylko wysłać paczkę! W Strefie zwrotów i reklamacji możesz także sprawdzić status swojej reklamacji.

Darmowa wysyłka na reklamację dotyczy tylko paczek nadawanych z adresów na terenie Polski, które ważą nie więcej niż 30 kg.

Od czasu dostarczenia towaru do serwisu w ciągu 14 dni określimy, czy naprawa będzie kwalifikować się do naprawy gwarancyjnej, czy też nie i poinformujemy Cię o tym. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, dokonamy naprawy i dostarczymy towar z powrotem na nasz koszt.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego znajdziesz w regulaminie. Zakres gwarancji określono w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Jeżeli do danego produktu nie załączono karty gwarancyjnej - obowiązują ogólne zasady gwarancji, czyli:

 • Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 • Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
 • Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.
 • Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania dwóch napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
 • Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, czyli m.in. na baterie, akumulatory, powerbanki, paliwo turystyczne, smary, impregnaty i inne materiały eksploatacyjne, których właściwości mogą ulec degradacji wraz z upływem czasu.
 • Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
 • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu.
 • Samodzielne próby naprawy lub przeróbki sprzętu będą równoznaczne z utratą gwarancji.
 • Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.
 • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Sprawdź pozostałe pytania w sekcji Zwroty i reklamacje

Nadal masz wątpliwości?

Skorzystaj z telefonu lub wyślij nam wiadomość

+48 71 347 47 00
zapytania@militaria.pl
Czat