WAKACYJNA WYPRZEDAŻ DO -40%
Wybierz "Paczka w Weekend" i zamów z dostawą w sobotę

Lornetki - słowniczek

Lornetki - słowniczek

Na poniższej liście znajdziesz kilka często pojawiających się terminów związanych z lornetkami. Zapoznanie się z tym słowniczkiem na pewno ułatwi Ci wybór odpowiedniej lornetki.

Central Focus (system centralny): system - którym precyzyjne sterowanie ostrością w obu wziernikach okularu odbywa się za pomocą jednego pokrętła najczęściej znajdującego się pośrodku lornetki

Focus-Free - nie wymaga nastawiania ostrości, ponieważ zakres widzenia lornetek jest ustawiony fabrycznie na typową odległość obserwacji.

Insta Focus – zwany również szybkim fokusem – jest to system szybkiego wyostrzania obrazu za pomocą pokrętła poruszanego palcem. Jest to system idealny przy obserwacji obiektów pozostających w ruchu.

Liczba zmierzchowa: jest to sprawność układu optycznego, czyli lornetki, czy też lunety. Określa ona jak dobrze układ radzi sobie w warunkach słabego oświetlenia. Liczba zmierzchowa obliczana jest jako pierwiastek kwadratowy iloczynu powiększenia i średnicy obiektywu. Im wyższy wynik, tym wyższa sprawność układu optycznego.

Minimalna odległość ostrości (CLOSE FOCUS) - jest to minimalna odległość, w jakiej może się znajdować obserwowany obiekt tak, aby możliwe było jego całkowite wyostrzenie.

Odstęp źrenicy wyjściowej (eye relief): jest to parametr określający maksymalną odległość oka od soczewek okularów lornetki, w jakiej wciąż mamy dostęp do pełnego pola widzenia lornetki. Parametr szczególnie istotny dla osób chcących korzystać z lornetki bez zdejmowania własnych okularów korekcyjnych. Najczęściej im większy odstęp źrenicy, tym mniejsza konieczność dociskania okularów lornetki do oczodołów i mniejsze napięcie gałek ocznych, a więc większy komfort korzystania z lornetki.

Pole widzenia (field of view) – jest to obejmowana przez lornetkę szerokość widzianego obszaru, znajdującego się w pewnej odległości. Z reguły podawana w metrach lub stopach na 1000 metrów lub Jardów.

Powiększenie – jest to wielokrotność, z jaką obserwowany obiekt jest powiększony. I tak przykładowo lornetka posiadająca parametry np.: 7x50 oferuje siedmiokrotne powiększenie obserwowanego obiektu.

System ostrości – system pozwalający na wyostrzenie obrazu padającego na oko obserwatora, przetworzonego przez układ optyczny. Najbardziej popularne systemy ostrości to Central Focus (system centralny), Insta Focus, Wyostrzanie Indywidualne (individual focus), Focus-Free.

System powlekania soczewek (Lens coating) – system pokrycia soczewek warstwami antyodbiciowymi, znacznie poprawiającymi transmisje światła. Oto występujące systemy powlekania:

  • Uncoated – brak powłok, straty światła w lornetce ok. 40%

  • Coated – warstwa pojedyncza lub podwójna – straty światla w lornetce ok 30 – 35%

  • Fully coated – wszystkie granice ośrodków (powierzchni soczewek) pokryte są jedną lub dwoma warstwami. Straty światła w lornetce wynoszą ok 15 – 20%

  • Multi Coated (“MC”) - Powłoki wielowarstwowe na części ośrodków, ogranicza to straty światła w układzie do kilkunastu procent

  • Fully Multi Coated – Wielowarstwowe powłoki na wszystkich ośrodkach – w lornetkach renomowanych firm, takie powlekanie zmniejsza straty światła do ok. 5% w całym układzie.

Tubus: obudowa urządzeń optycznych lub ich części składowych, służąca do współosiowego osadzania elementów optycznych - soczewek lub układów optycznych.

Układ Pryzmatu – jest to system ułożenia pryzmatów w układzie optycznym służący do odwrócenia obrazu pochodzącego z obiektywu lornetki i kierowanego na okular.

Układ pryzmatu typu “porro” - jest tu system, w którym soczewki obiektywu przesunięte są dośrodkowo lub odśrodkowo względem soczewek wzierników. Lornetki posiadające ten typ układu mają większe rozmiary, natomiast często oferują szersze pole widzenia niż soczewki z innym układem.

Układ Pryzmatu “roof” (dachowy) – jest to system, w którym soczewki obiektywu pozostają w jednej linii z soczewkami wzierników. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania rozmiar lornetek został w znaczący sposób pomniejszony.

Wyostrzanie Indywidualne (individual focus) – system sterowania ostrością każdego wziernika okularu osobno. Najczęściej spotykany w lornetkach morskich. Bardzo przydatny dla osób z mocną wadą wzroku.

Źrenica wyjściowa (exit pupil): jest to maksymalna średnica plamki światła padająca na oko obserwatora po przejściu przez system optyczny lornetki. Źrenicę wyjściową lornetki można obliczyć z dużym przybliżeniem, jest to wynik ilorazu średnicy obiektywu przez powiększanie urządzenia. Tak więc lornetka o parametrach 7x50 będzie mieć średnicę wyjściową około 7 mm. Parametr szczególnie istotny, gdy decydujemy o zakupie lornetki typowo dziennej lub typowo nocnej.