Zamów do 23:00 kurierem DHL - dostawa już jutro

00 g 00 m 00 s

Kto to jest preppers?

Kto to jest preppers?

Rosnąca ilość różnego rodzaju niebezpiecznych zjawisk takich jak: wojny, terroryzm, konflikty zbrojne, blackouty, zmiany klimatyczne oraz katastrofy naturalne sprawiają, że coraz większa liczba osób zaczyna interesować się tematem survivalu, podstawami sztuki przetrwania oraz zagadnieniem prepperingu. Wraz ze wzrostem zagrożeń rośnie również świadomość społeczna, że bezpieczna i beztroska rzeczywistość nie jest nam dana na zawsze. W poniższym poradniku skupiliśmy się na zagadnieniu prepperingu i na samych preppersach. Dowiesz się z niego: kto to jest preppers, skąd się wzięli preppersi, na jakiego rodzaju wydarzenia przygotowują się preppersi, a także jak zostać preppersem.

Preppers i preppering

Preppers i preppering to współczesne wyrażenia, które kojarzą się nam głównie z survivalem, przetrwaniem oraz z byciem przygotowanym na każde, niebezpieczne w skutkach wydarzenia. Znaczenia obu wyrazów należy upatrywać w języku angielskim, a dokładniej w wyrazie prepping, które oznacza nic innego jak przygotowywanie.

Co to znaczy być preppersem?

Na początku warto wyjaśnić co to znaczy być preppersem. Preppers jest to osoba, która swoim myśleniem oraz sposobem działania stara się być przygotowana na różne, losowe sytuacje i wydarzenia, które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo zarówno dla samego preppersa, jak i jego rodziny. Działania preppersów obejmują przede wszystkim:

 • gromadzenie zapasów wody i żywności,

 • tworzenie planów ewakuacyjnych,

 • poszukiwanie lub budowę schronień w tym: bunkrów, ziemianek, piwnic ect.,

 • edukację i praktykę z zakresu survivalu oraz przetrwania,

 • zbieranie przydatnych przedmiotów takich jak: mocne latarki, baterie i akumulatory, powerbanki, stacje zasilania, apteczki, śpiwory, różnego rodzaju narzędzia, krzesiwa, multitoole, liny np. paracord, akcesoria do uzdatniania wody, a także akcesoria do samoobrony.

Co ważne, zbieranie zapasów i gromadzenie niezbędnego ekwipunku nie jest jedyną cechą preppersa. Bycie nim oznacza również zmianę sposobu postępowania i myślenia. Preppers to osoba, która planuje, zarządza i tworzy różnego rodzaju scenariusze działań w razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Co ciekawe, wielu z nich stosuje te zasady także na co dzień np. sprawdzając lokalizację dróg ewakuacyjnych czy wyjść np. podczas koncertów, meczów czy festiwali. W stanach zjednoczonych popularny jest także plan awaryjny na utratę pracy czy bliska współpraca z sąsiadami, tak aby w trudnej sytuacji móc liczyć na ich pomoc.

Preppering a survival

Warto także wyjaśnić różnicę pomiędzy prepperingiem a survivalem. W sztuce survivalu, w przeciwieństwie do prepperingu, nie kładzie się nacisku na zbieranie zapasów, lecz na skupieniu się na przetrwaniu w danym środowisku (np. miejskim lub naturalnym) i z wykorzystaniem wszystkich zasobów, które można w danym środowisku zdobyć. Natomiast wysiłki preppersa są skoncentrowane zarówno na przetrwaniu w trudnych warunkach, jak i na jak najdłuższym utrzymaniu aktualnego standardu życia.

Warto podkreślić, że w sztuce survivalu niebezpieczna sytuacja występuje nagle i niespodziewanie, gdzie posiadana wiedza oraz umiejętności są niezbędne do przetrwania. Za to preppers przygotowuje się na nadejście zagrożenia dużo wcześniej i w swoim miejscu zamieszkania.

Skąd wzięli się preppersi?

Pierwsi ludzie, których możemy nazwać preppersami pojawili się już w latach 70 i 80. XX wieku. W epoce zimnej wojny i w czasie wznowienia wyścigu zbrojeń między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi istniała realna groźba wybuchu nieprzewidywalnej w skutkach wojny nuklearnej. Sytuacja ciągłego napięcia sprawiła, że wiele osób zaczęło poważnie zastanawiać się nad własnym bezpieczeństwem i nad tym co mogą zrobić, aby być przygotowanym na najgorsze scenariusze. W tym czasie powstało wiele edukacyjnych, rządowych programów, które promowały budowę małych schronów przeciwatomowych i zbieranie zapasów, które pozwoliłyby na przetrwanie wielu tygodni. Co ciekawe, lata 80 zapoczątkowały również powstanie w sztuce i literaturze nowego nurtu, jakim była popkultura postapokaliptyczna.

Kolejną falę preppersów zapoczątkowały wydarzenia z początku XXI wieku. Po zamachach z 11 września w USA, zamachach w Madrycie oraz Londynie, huraganie Katrina i tsunami na Oceanie Indyjskim wiele osób zaczęło odczuwać strach nie tylko przed wojną i terroryzmem, ale i ptasią grypą, Blackoutem, globalnymi zmianami klimatu i dziurą ozonową co w połączeniu z niepewnością gospodarczą stopniowo zwiększało samoświadomość i zainteresowanie tematami przetrwania i prepperingu.

Na jakiego rodzaju wydarzenia przygotowują się prepersi?

Preppersi przygotowują się na różne scenariusze, których skutki nie zawsze są w stanie przewidzieć. Najczęściej szykują się na wydarzenia, które uważają za najbardziej realne, i takie które mogą ich bezpośrednio dotyczyć. Na inne wydarzenia będą przygotowywali się preppersi z USA, a na inne z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Polski. W zależności od miejsca zamieszkania, strefy klimatycznej, panującej sytuacji politycznej i gospodarczej, scenariuszy może być bardzo dużo.

1. Katastrofy naturalne

Preppersi, którzy przygotowują się na nadejście katastrof naturalnych skupiają się głównie na zagrożeniach, które mogą wystąpić na ich terenie zamieszkania lub w najbliższej okolicy. Do zagrożeń naturalnych można zaliczyć:

 • tornada i trąby powietrzne,

 • powodzie,

 • pożary,

 • trzęsienia ziemi,

 • gwałtowne ulewy,

 • osuwiska ziem,

 • intensywne opady śniegu.

Przygotowując się na krótkotrwałą i nagłą katastrofę naturalną należy skupić się głównie na przygotowaniu zapasów żywności, wody pitnej i lekarstw, tak aby przetrwać okres powrotu do porządku i normalności. Warto również rozważyć budowę schronienia, które oparłoby się sile żywiołu i przygotowanie plecaka ucieczkowego BOB (Bug Out Bag), który powinien zawierać przydatne akcesoria.

Preppersi przygotowując zapasy nierzadko biorą również pod uwagę długotrwałe wydarzenia, mające wieloletnie skutki. Do tych zaliczamy np. degradacja gleby pod uprawy rolne, globalne ocieplenie, trwała degradacja środowiska naturalnego, wybuch superwulkanu, uderzenie asteroidy czy konflikt nuklearny w skali globalnej.

2. Wojny i konflikty zbrojne

Wojny i konflikty zbrojne stanowią kolejny niebezpieczny scenariusz, na który przygotowują się preppersi. Do najpoważniejszych zagrożeń można zaliczyć:

 • wojny konwencjonalne z użyciem broni atomowej lub/i biologicznej,

 • ataki terrorystyczne,

 • ataki cybernetyczne np. na giełdę i rynek finansowy.

Preppersi przygotowujący się na wojenny scenariusz skupiają się na zebraniu zapasów suchej i długoterminowej żywności, wody, a także przydatnego sprzętu mogącego przydać się podczas opuszczenia miejsca zamieszkania czy Blackoutu. Uczą się również wielu zasad oraz technik potrzebnych do przetrwania w różnych, zagrażających życiu sytuacjach.

3. Kryzys finansowy

Obawa o stabilność rynku finansowego wzrosła szczególnie po kryzysie w 2009 roku. Wiele osób uważa, że światowy system walutowy jest niestabilny. Preppersi przygotowując się na kryzys finansowy inwestują głównie w sztabki złota, srebra, monety, a także inne medale szlachetne. Nie brakuje również osób inwestujących w kryptowaluty.

4. Peak Oil, czyli szczyt wydobycia ropy naftowej

Peak Oil jest to moment, w którym następuje maksymalny szczyt wydobycia ropy naftowej. Po osiągnięciu szczytu wydobycie ropy będzie coraz mniejsze, aż do całkowitego zahamowania wydobycia tego surowca. Preppersi, którzy przygotowują się na ten scenariusz skupiają się głównie na gotowości na okres przejściowy - pomiędzy końcem wydobycia ropy a przejściem na inne źródła energii. Do ich działań możemy zaliczyć przechodzenie na odnawialne źródła energii, budowanie małych, przydomowych elektrowni wiatrowych lub zakładanie paneli słonecznych. Wielu preppersów decyduje się także na przeniesienie się na tereny pozamiejskie i własną uprawę ziemi, aby stać się jak najbardziej niezależnymi od cen i dostępności pożywienia.

5. Pandemie i skażenia biologiczne

Pandemie wywołane przez wirusy należą do jednych z najbardziej prawdopodobnych, negatywnych scenariuszy. Preppersi przygotowują się głównie do skutków rozprzestrzenianiem się śmiertelnych chorób takich jak np. Covid-19. Wielu z nich gromadzi zapasy rękawiczek, maseczek oraz środków higienicznych. Przygotowując się na skażenia biologiczne gromadzą także maski przeciwgazowe, kombinezony, buty, rękawice, pałatki oraz wiele innych.

Jak zostać preppersem?

Wiesz już kto to jest preppers, co to znaczy być preppersem i na jakie zagrożenia się przygotowują. Jeśli zastanawiasz się jak zostać preppersem to zachęcamy do skorzystania z naszych wskazówek. Zacznijmy od tego, że preppersem może zostać każdy. Na początku wystarczy jedynie kartka i długopis, które będą potrzebne do stworzenia listy zagrożeń i odpowiedniego planu działania. Ważne jest, aby zacząć przygotowywać się odpowiednio wcześniej, zanim wystąpi dane zagrożenie.

 • Stwórz odpowiedni plan działania i listę potrzebnych rzeczy.

 • Wypisz posiadane zasoby i umiejętności swoje lub całej grupy.

 • Ustal miesięczny budżet, który chcesz przeznaczyć na preppering.

 • Przeznacz czas na edukację. Czytanie książek i nauka sztuki przetrwania będzie dobrym pomysłem.

 • Zaopatrz się w odpowiedni sprzęt ułatwiający przetrwanie w trudnych warunkach.

 

Jak zostać preppersem? Staraj się być maksymalnie samowystarczalnym, aby jak najbardziej uniezależnić się od czynników zewnętrznych. Stosuj się także do ogólnych zasad każdego preppersa:

 • Zaradność i oszczędność - to jedne z podstawowych zasad każdego preppersa. W celu zgromadzenia dużych zapasów preppersi nierzadko rezygnują ze zbędnych dóbr. Starają się również posiadać zabezpieczenie na wypadek problemów finansowych.

 • Edukacja i świadomość zagrożeń - preppersi poświęcają dużo czasu na doskonalenie swoich umiejętności survivalowych oraz na zdobywaniu niezbędnej do przetrwania wiedzy. Świadomość preppersa na temat otaczających nas zagrożeń sprawia, że preppers wie, które przedmioty będą przydatne, a które nie.

 • Roczny zapas – jednym z priorytetów preppersów jest zgromadzenie rocznego zapasu produktów, które w chwili zagrożenia umożliwią im utrzymanie oczekiwanego standardu życia. Do tych produktów zaliczają się między innymi: żywność konserwowana, żywność sucha w tym ryż, fasola, groch, mąka, woda butelkowana, urządzenia do filtrowania wody oraz źródła energii jak baterie, akumulatory etc.

 • Pracowitość - każdy prepers wie, że ciężka praca jest konieczna, aby osiągnąć wszystkie założone cele.

 • Samodzielność - jest jedną z najważniejszych zasad preppersa. Dotyczy ona umiejętności samodzielnego przetrwania w trudnych warunkach.

Preppers bierze odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale również za życie swojej rodziny. Stara się zapewnić im schronienie oraz niezbędną do przetrwania energię. Warto dodać, że dla wielu preppersów ich działania to także pasja, którą pragną dzielić się z innymi. Preppersi nie gromadzą jedynie zapasów i nie piszą najgorszych scenariuszy. Wielu z nich poświęca bardzo wiele czasu na doskonalenie własnych umiejętności survivalowych i na zdobywaniu wiedzy dotyczącej przyrody, geopolityki czy zjawisk atmosferycznych.