Zamów dziś kurierem DHL z dostawą na jutro

Wiatrówki a prawo: legalność, modele powyżej 17J i aspekty bezpieczeństwa

Wiatrówki a prawo: legalność, modele powyżej 17J i aspekty bezpieczeństwa

Wiatrówka to jeden z najpopularniejszych typów urządzeń pneumatycznych wybieranych zarówno przez początkujących strzelców, jak i profesjonalistów. Szeroki wachlarz cenowy, jak i ogrom dostępnych modeli umożliwia dobranie odpowiedniej wiatrówki niemal dla każdego niezależnie od jego wymagań.

Bardzo częstym pytaniem laików jest legalność wiatrówki w świetle polskiego prawa, gdzie strzelać z wiatrówki i czy wymagane jest na nią pozwolenie. Prawo w Polsce reguluje kwestie nabywania, posiadania, sprzedawania i używania przedmiotów uznanych przez ustawodawcę za broń oraz amunicji do broni palnej. Istnieją jednak wyjątki, w których powyższe przepisy nie mają zastosowania. Wyjątki te dotyczą między innymi wiatrówek, o mocy nieprzekraczającej 17J.

Z poniższego artykułu dowiesz się, czym różni się wiatrówka od broni pneumatycznej. Przybliżymy także kwestie decydujące o wymogu rejestracji oraz jak jej dokonać. Przedstawimy również polecane miejsca do strzelania z wiatrówki oraz różnego rodzaju akcesoria, które przydadzą się podczas treningu.

Wiatrówka a broń pneumatyczna — granica 17 J

Wiatrówka w świetle prawa nie jest bronią pneumatyczną, a więc jej nabywanie, posiadanie i używanie nie jest obarczone rygorystycznymi przepisami prawa.

Powołując się na zapisy Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, broń pneumatyczna jest to urządzenie, które stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Urządzenie to jest zdolne w wyniku działania sprężonego gazu do wystrzelenia z lufy pocisku lub elementu zastępującego pocisk, a więc tym samym ma zdolność do rażenia celu na odległość. Co ważne, energia kinetyczna pocisku lub elementu go zastępującego, który został wystrzelony z lufy, przekracza wartość 17 J [J (ang. Joule) - dżul, jednostka pracy i energii].

Wartość energii kinetycznej wystrzelonego pocisku jest decydującym czynnikiem w rozgraniczeniu wiatrówki i broni pneumatycznej:

    • Wiatrówka o mocy do 17J – nie wymaga rejestracji ani zezwolenia na jej używanie, dozwolone jest używanie przez osoby poniżej 18rż., można zamówić wybrany model przez sklep internetowy. Ponadto, w świetle prawa wiatrówka nie została zaklasyfikowana jako broń, w przeciwieństwie do modeli o mocy kinetycznej powyżej 17J, które są bronią pneumatyczną.

    • Broń pneumatyczna powyżej 17J – wymaga rejestracji, może być używana jedynie przez osoby pełnoletnie w odpowiednich miejscach, a możliwość zakupu ogranicza się do punktu stacjonarnego.

Rejestracja broni pneumatycznej krok po kroku

Rejestracja broni pneumatycznej może być żmudnym procesem, a droga od zakupu do możliwości użycia, długa. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda proces rejestracji broni pneumatycznej powyżej 17J mocy pocisku.

1. Orzeczenia lekarskie

Pierwszym krokiem jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, na podstawie których określa się czy możesz dysponować bronią palną. Zarówno badanie lekarskie, jak i psychologiczne przeprowadzane są przez lekarzy i psychologów, który wpisani zostali do rejestru Komendy Wojewódzkiej Policji i są upoważnieni do przeprowadzania badań na rzecz osób ubiegających się lub już posiadających pozwolenie na broń.

2. Orzeczenie o niekaralności

Po uzyskaniu orzeczeń należy się skierować do Krajowego Rejestru Karnego. Krajowy Rejestr Karny udziela informacji, która stwierdza niekaralność. Taka informacja wystawiana jest, kiedy nie zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu.

3. Zakup broni pneumatycznej

Zakupu interesującego Cię modelu dokonasz jedynie w sklepie stacjonarnym. Przypominamy, że broń pneumatyczna powyżej 17J przeznaczona jest jedynie dla osób pełnoletnich.

4. Podanie o rejestrację broni

Kiedy posiadasz już wymagane orzeczenia i zaświadczenia, możesz wypełnić podanie o rejestrację broni. W podaniu należy zawrzeć pełne dane personalne oraz dołączyć dowód jej nabycia. Może to być paragon, faktura lub umowa kupna-sprzedaży. Do kompletu dokumentów należy dołączyć zazwyczaj 2 zdjęcia oraz uiścić opłatę skarbową.

5. Obowiązkowa rejestracja

W ciągu pięciu dni roboczych musisz zarejestrować zakupioną broń. Rejestracji dokonuje w przypadku osób i podmiotów cywilnych Wojewódzki Komendant Policji (właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o rejestrację broni), a w przypadku żołnierzy zawodowych Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

6. Otrzymanie karty rejestracyjnej

Po uzyskaniu zezwolenia otrzymasz kartę rejestracyjną na broń pneumatyczną. Wraz z kartą zostaniesz pouczony o obowiązku niezwłocznego powiadomienia (do 24 godzin) policji lub żandarmerii wojskowej o utracie broni oraz o powiadomieniu (do 14 dni) o zmianie miejsca stałego pobytu.

Wiatrówka Crosman Copperhead 4,5 mm o mocy poniżej 17J

Wiatrówka bez zezwolenia

Wiatrówka to urządzenie pneumatyczne, które w swej formie i sposobie użycia przypomina strzelecką broń palną taką jak: pistolety, rewolwery, karabiny i strzelby. Ponadto modele mogą aspirować do odwzorowania konkretnej broni palnej, ale znaczna część wiatrówek jest projektem nie nawiązującym bezpośrednio do niczego.

Warto wiedzieć co nieco o pochodzeniu wiatrówki. Najwcześniejszy model wiatrówki pochodzi z końca XVI wieku. Pod koniec wieku XVIII Bartolomeo Girandoni opracował nowy model. Przedstawił swoją wersję na pokazie austriackiemu cesarzowi Józefowi II Habsburgowi, a ten nakazał natychmiast rozpocząć produkcję na potrzeby wojska. W zastosowaniu bojowym używane były tylko podczas wojny austriacko-tureckiej w 1789 roku. W austriackiej armii wykorzystywano wiatrówkę o nazwie Repetierwindbuchse M.1780, o długości 1,2 m i wadze 4,5 kg. Broń posiadała gwintowaną lufę, z której wystrzeliwano kule. Zamiast czarnego prochu, do wystrzeliwania pocisków, używano sprężonego powietrza. Dzięki temu wyeliminowano kłęby dymu, które ograniczały widoczność. Zasięg M.1780 wynosił w przybliżeniu 138 metrów, a moc pocisku około 600 J. Minusem tych broni była malejąca moc pocisku i zasięg z każdym strzałem, długi czas nabijania powietrzem zbiorników, długotrwałe szkolenia i cena. Wiatrówkę mógł wykonać jedynie mistrz rusznikarz. W późniejszych latach wiatrówki zaczęły pojawiać się na wyposażeniu szkolenia strzeleckiego. Obecnie stosowane są w strzelectwie sportowym i rekreacyjnym.

Dzisiejsze wiatrówki występują zarówno w krótkiej, jak i długiej formie. Krótka wiatrówka jest najczęściej repliką, ale nie tylko, broni palnej, przez co jest bardziej realistyczna. Jej mechanizmy przypominają te występujące w broni palnej. Zasięg strzału krótkiej wiatrówki to około 15 metrów. Długa wiatrówka imituje natomiast karabin lub strzelbę. Jest cięższa i mniej poręczna, ale jej użytkowanie pomaga wyćwiczenie odpowiedniej postawy ciała.

Wiatrówka Bersa Thunder 4,5 mm z napędem CO2
Wiatrówka długa Gamo HPA 4,5 mm z lunetą celowniczą

Dostępne są wiatrówki o różnej konstrukcji mechanizmów:

  • Sprężynowe — do wystrzelenia pocisku (śrutu) z lufy wykorzystują energię ze sprężyny. Sprężyna rozpędza tłok, co powoduje kompresję (tj. sprężenie) powietrza wewnątrz cylindra. Sprężone powietrze wyrzucona jest dyszą, przed którą znajduje się komora na śrut. W efekcie zostaje wystrzelony śrut. Sprężyna może być metalowa lub gazowa.

  • CO2 — zasilane są jednorazowym nabojem sprężonego dwutlenku węgla.

  • PCA (Pre Charged Air) — wyrzut śrutu następuje dzięki powietrzu, które sprężane jest do odpowiedniego zbiornika przez ruch dźwigni (przed strzałem powietrze ładowane jest przez strzelca za pomocą pompki pod lufą).

  • PCP (Pre Charges Pneumatics) — jak PCA wykorzystują sprężone powietrze, ale w tym przypadku powietrze magazynowane jest w “specjalnym” zbiorniku, który uprzednio został nabity. Zbiornik nabijany jest za pomocą na przykład zewnętrznej pompki lub butli na sprężone powietrze. Dzięki temu możliwe jest oddanie na przykład 200 strzałów przy jednym ładowaniu.

Więcej o napędach wiatrówek znajdziesz w naszej poradzie Czym się różnią wiatrówki sprężynowe, na CO2, PCA, PCP?

Wiatrówka Sig Sauer MCX 4,5 mm z napędem na CO2 - dostępna bez zezwolenia

Strzelanie z wiatrówki a prawo

Z uwagi na to, że wiatrówka nie wymaga rejestracji, przepisy ustawy o broni i amunicji nie regulują kwestii strzelania z niej. Nie oznacza to jednak, że możesz strzelać gdziekolwiek i do czegokolwiek chcesz. Choć nie stosuje się zapisów tej konkretnej ustawy, to strzelanie z wiatrówki podlega prawu ogólnemu. Powinieneś także wiedzieć, gdzie strzelać z wiatrówki i do czego strzelać z wiatrówki.

Czy wiatrówkę trzeba rejestrować?

Obowiązkowi rejestracji podlegają tylko modele, których moc przekracza 17J. Wobec powyższego wiatrówka nie jest jednym z nich.

Od ilu lat można strzelać z wiatrówki?

W Polsce nie ma określonego przepisu dotyczącego minimalnego wieku wymaganego do strzelania z wiatrówek o mocy poniżej 17 J.W przypadku wiatrówek o mocy kinetycznej powyżej 17 J, które są uznawane za broń pneumatyczną, prawo do strzelania przysługuje wyłącznie osobom pełnoletnim, które uprzednio zarejestrowały broń.

Gdzie można strzelać z wiatrówki?

W świetle przepisów wiatrówka nie różni się od procy, nie oznacza to jednak, że możesz zgodnie z prawem strzelać z wiatrówki wszędzie. Przy wyborze miejsca do treningu strzelania należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo własne oraz osób postronnych. Miejsce to powinno być odosobnione, nie powinny przejeżdżać tam samochody ani przechodzić przypadkowe osoby. Nie można podczas strzelania stworzyć zagrożenia dla zdrowia i życia żadnej osoby, nie można także strzelać do zwierząt. Należy przestrzegać tych zasad, by nie wejść w konflikt z prawem, strzelając z wiatrówki.

Szukając odpowiedniego miejsca, gdzie możesz strzelać z wiatrówki, na myśl przychodzą pola, łąki i lasy. Zanim jednak udasz się w którekolwiek z tych miejsc, sprawdź czy nie są czyjąś własnością. Warto mieć, chociażby ustną umowę z właścicielem, który uprawni Cię do przebywania na terenie prywatnym. Pamiętaj też, by posprzątać dokładnie śrut, warto w tym celu stosować kulochwyty.

Zanim przystąpisz do strzelania na wybranym terenie, rozejrzyj się i sprawdź co znajduje się przed celem i za celem, do którego zamierzasz strzelać.

Przykładowa strzelnica z nasypem

Jak strzelać w terenie otwartym? Na polach i łąkach musisz określić, w którym kierunku strzelać. Pamiętając o bezpieczeństwie, nie strzelaj nigdy w miejsca, w których są lub mogą pojawić się ludzie. W lesie musisz zadbać o bezpieczeństwo jeszcze bardziej niż w terenie otwartym. Należy zaznaczyć wyraźnie teren, na którym będziesz strzelać, tak aby żadna osoba nie znalazła się na linii strzału. Nie powinno się strzelać w stronę drzew, pomiędzy którymi mogą znaleźć się ludzie i zwierzęta. Jednym z najlepszych wyborów będą miejsca, w których za celem strzału znajdzie się duża przeszkoda dla osób postronnych, jak nasyp czy wzniesienie. W takich miejscach masz lepszą widoczność oraz naturalną barierę za celem.

Kiedy strzelasz z wiatrówki w powyższych miejscach warto, żebyś zawsze miał przy sobie dokument potwierdzający Twoją tożsamość, może się przydać również dowód zakupu wiatrówki. W Polsce rzadko kiedy widuje się cywilów z bronią, dlatego też nie będzie zaskoczeniem, kiedy na miejscu, w którym strzelasz, pojawi się policja lub straż miejska.

Możesz także skorzystać ze strzelnicy, jednak będziesz musiał uiścić opłatę. Na strzelnicy będziesz mieć do dyspozycji profesjonalnie przygotowany tor, co ograniczy ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Możesz również dokupić amunicję lub wypróbować inne rodzaje broni.

Strzelanie z wiatrówki na własnej posesji

Częstym pytaniem odnośnie miejsca do strzelania z wiatrówki jest, czy można strzelać na własnej posesji? Można, ale i tutaj jest kilka zasad.

Musisz zadbać, aby śrut nie przedostał się poza obręb Twojej posesji. Tak jak w innych przypadkach musisz zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także innych osób i zwierząt. Ciekawym rozwiązaniem przy strzelaniu na własnym terenie jest stworzenie przydomowej strzelnicy. Podpowiadamy jak w kilku krokach zorganizować własną strzelnicę:

1. Wybierz odpowiednie miejsce w zależności od rodzaju wiatrówki, którą dysponujesz. Przyjmuje się, że dla wiatrówek krótkich wystarczy teren 5x10 metrów, a w przypadku długich wymagana jest długość nawet i 100 metrów.

2. Zabezpiecz teren za celem. Możesz wykorzystać w tym celu kulochwyty.

3. Zamontuj tarcze.

4. Rozpocznij strzelanie.

Powyższy schemat jest bardzo uproszczony. Po dokładną instrukcję i inspiracje zapraszamy do wpisu na blogu - Jak zbudować strzelnicę krok po kroku

Do czego strzelać z wiatrówki?

Wiatrówkę i miejsce do strzelania masz już wybrane, nadszedł czas na wybór, do czego będziesz strzelać. Odpowiedni sprzęt zapewni Ci nie tylko zabawę podczas strzelania, ale również bezpieczeństwo. Do strzelania z wiatrówki warto zaopatrzyć się w cele, tarcze i kulochwyty.

Dobrym wyborem są tarcze, które występują w wielu wersjach. Standardowe sportowe tarcze o wymiarach 14x14 cm dostępne są w klasycznych wersjach lub z kolorowymi nadrukami, które dodatkowo urozmaicą rozgrywkę. Ich zaletą jest możliwość stosowania z popularnymi kulochwytami.

Ciekawą propozycją są również samoprzylepne tarcze ze specjalną powłoką, która pozostawia odpryski, uwidaczniając miejsce trafienia. Innym rozwiązaniem są cele sylwetkowe i cele aktywne.

Można wybrać także spinnery. Przy każdym trafieniu tarcza spinnera się obraca i wraca do pierwotnego położenia. Tak jak w przypadku tarcz, spinnery również występują w różnych wersjach. Najczęściej urządzenia wyposażone są w stojaki, które umożliwiają wbicie w podłoże, dzięki czemu cel będzie stabilny.

Kulochwyty służą do zatrzymywania śrutu i powinno się je mieć na wyposażeniu. Nie tylko ograniczą ryzyko pozostawienia śrutu, ale zwiększą też bezpieczeństwo. Niezależnie od tego czy używasz spinnerów czy tarcz sylwetkowych, za nimi zawsze umieszczaj kulochwyt (może nim być nawet płachta czy drewniana płyta).

Przykładowy zestaw do strzelania z wiatrówki

Czy wiatrówka jest niebezpieczna?

Wiatrówka, choć nie wymaga rejestracji, zawsze może stworzyć niebezpieczeństwo, szczególnie wtedy, kiedy jest użytkowana nieostrożnie. Oprócz zwracania uwagi na bezpieczeństwo wokół strzelca i celu strzelania warto także zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osobiste. W tym celu można stosować środki ochrony, takie jak okulary.

Huk przy wystrzale z wiatrówki nie jest tak głośny, jak ten wytwarzany przez broń o większej mocy. Przy wiatrówkach o mocy zbliżającej się do 17J warto jednak zastosować ochronę uszu w postaci nauszników i stoperów.

Okulary ochronne powinny być standardowym wyposażeniem strzelca. Chronią oczy przed dostaniem się do nich śrutu, co może się zdarzyć w trakcie strzelania. Rykoszet bardzo trudno przewidzieć, a może skutkować poważnym uszkodzeniem wzroku.

Osoby towarzyszące również mogą skorzystać ze środków ochrony, jednak ochrona oczu jest obowiązkowa.

Akcesoria do wiatrówek w sklepie Militaria.pl

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą akcesoriów do wiatrówek w naszym sklepie. Wśród szerokiego asortymentu znajdziesz między innymi akcesoria do przechowywania broni jak pokrowce, walizki i kabury, naboje CO2 i śrut, celowniki, magazynki i tłumiki, a także akcesoria ochronne oraz tarcze i kulochwyty.